People

Jiaqi Ma

Jiaqi Ma

Lab Director

Xin Xia

Xin Xia

Project Scientist

Yueshuai He

Yueshuai He

Postdoctoral Researcher

Runsheng Xu

Runsheng Xu

Ph.D Student

Xu Han

Xu Han

Ph.D Student

Qinhua Jiang

Qinhua Jiang

Ph.D Student

Hao Xiang

Hao Xiang

Ph.D. Student

Zonglin Meng

Zonglin Meng

Ph.D Student

Camila Correa Jullian

Camila Correa Jullian

Ph.D Student

Ashley Yao

Ashley Yao

Master/Research Assistant of Urban Planning

Takahiro Tsukiji

Takahiro Tsukiji

MS Student, CEE

Yunbo Wang

Yunbo Wang

MS Student, CEE

Shuo Zhang

Shuo Zhang

MS Student, CEE

Hanzhao Li

Hanzhao Li

MS Student, CEE

Yupei Wang

Yupei Wang

MS Student, CEE

Ophelia Sin

Ophelia Sin

Undergraduate Research Assistant, Communication and Geography

Alumni

Tao Li

PhD Student

Yan Liu

PhD Student

Mercedes Allende

Undergraduate Researcher

Dr. Yi Guo

PhD Student

Alex Mills

Undergraduate Research Assistant Computer Science

Adebisi Adekunle

U Cincy PhD Student Civil Engineering

Brennan Lieu

High School Intern

Dong Nian

U Cincy Ph.D Student Civil Engineering

Sitong Pan

UCSD Undergrad Intern (Math)

Noah Winkler

U Cincy Undergraduate Research Assistant Computer Science

Chunjie Pan

U Cincy Graduate Research Assistant Computer Science

Dongrui Zhu

U Cincy Research Assistant Urban Planning

Jing Tian

U Cincy Research Assistant Urban Planning

Andy Greer

U Cincy Undergraduate Research Assistant Computer Science

Kate Ritchey

U Cincy Undergraduate Research Assistant Civil Engineering

Xin Li

U Cincy Research Assistant Computer Science