People

Jiaqi Ma

Jiaqi Ma

Lab Director

Yi Guo

Yi Guo

Visiting Project Scientist

Yueshuai He

Yueshuai He

Postdoctoral Researcher

Xin Xia

Xin Xia

Postdoctoral Researcher

Hadi Salehi

Hadi Salehi

Postdoctoral Researcher

Runsheng Xu

Runsheng Xu

Ph.D Student

Xu Han

Xu Han

Ph.D Student

Qinhua Jiang

Qinhua Jiang

Ph.D Student

Hao Xiang

Hao Xiang

Ph.D. Student

Ashley Yao

Ashley Yao

Master/Research Assistant of Urban Planning

Brennan Lieu

High School Intern

Alumni

Tao Li

PhD Student

Yan Liu

PhD Student

Mercedes Allende

Undergraduate Researcher

Alex Mills

Undergraduate Research Assistant Computer Science

Adebisi Adekunle

U Cincy PhD Student Civil Engineering

Ganesh Raman

Research Assistant Urban Planning

Dong Nian

U Cincy Ph.D Student Civil Engineering

Sitong Pan

UCSD Undergrad Intern (Math)

Noah Winkler

U Cincy Undergraduate Research Assistant Computer Science

Chunjie Pan

U Cincy Graduate Research Assistant Computer Science

Dongrui Zhu

U Cincy Research Assistant Urban Planning

Jing Tian

U Cincy Research Assistant Urban Planning

Andy Greer

U Cincy Undergraduate Research Assistant Computer Science

Kate Ritchey

U Cincy Undergraduate Research Assistant Civil Engineering

Xin Li

U Cincy Research Assistant Computer Science